O Pardubickém kraj

SídloKomenského nám. 125
532 11 Pardubice
Telefon466 026 111
Fax466 611 220
Elektronický kontaktposta@pardubickykraj.cz
Oficiální stránkywww.pardubickykraj.cz
Rozloha kraje4 519 km2
Počet obyvatel520 213
Hustota zalidnění112 obyvatel/km2
Počet okresů4
Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností15
Počet správních obvodů obcí s pověřeným úřadem26
Statutární městoPardubice
Nejvyšší bod krajeKrálický Sněžník: 1 424 m

Charakteristika

Rozloha: 4 519 km?
Počet obyvatel: 520 213
Hustota zalidnění: 112 obyvatel/km?
Počet okresů: 4
Počet správních obvodů obcí s rozšířenou působností: 15
Počet správních obvodů obcí s pověřeným úřadem: 26
Nejvyšší bod: Králický Sněžník: 1 424 m

Správním centrem Pardubického je město Pardubice.
Pardubický kraj je svojí rozlohou pátým nejmenším krajem republiky, sousedí s krajem Středočeským, Královéhradeckým, Olomouckým, Jihomoravským a Vysočinou. Část severovýchodní hranice kraje je zároveň také česko-polskou státní hranicí. Kraj je lemován horami, na jihu se tyčí Orlické hory a částečně svahy Hrubého Jeseníku. Na jihu a jihovýchodě je lemován vrchovinami Žďárských vrchů a Železných hor, středem kraje přes úrodnou Polabskou nížinu protéká řeka Labe.
Pardubický kraj leží z převážné části na východě Čech.
V kraji je 451 obcí, z toho 15 obcí s rozšířenou působností a 26 obcí s pověřeným obecním úřadem. Z celkového počtu obcí jsou 34 města a 6 městysů.

Historie

Mezi významné památky kraje patří především středověké hrady, které od počátku 13. století vyrůstaly především na příhodných strategických místech v kraji.
Hrad Lichnice je dominantou Železných hor. Vyhledávanou turistickou vyhlídkou je zřícenina hradu Oheb. Jihu kraje vévodí především hrad Rychmburk. Za návštěvu stojí také zříceniny středověkých feudálních sídel, které jsou roztroušené v celém podhůří Železných a Orlických hor. Na Pardubicku se jedná především o tvrz Svojšice, na Ústeckoorlicku je to Lanšperk, na Chrudimsku hrádky Žumberk, Rabštejn a spousta dalších. Množství významných historických stavebních památek, hlavně v severní části Pardubického kraje přímo souvisí se starým moravským rodem pánů z Pernštejna. Jedná se především o dva mohutné hrady - Litice nad Orlicí a Kunětická hora. Za návštěvu jistě stojí i renesanční zámek v Litomyšli, který je zapsaný na seznamu kulturního dědictví UNESCO a spousta dalších kulturně historických památek.

Krajské město

PARDUBICE
http://www.mesto-pardubice.cz
Magistrát města Pardubic
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Telefon: 466 859 111
Fax: 466 859 103
Adresa elektronické podatelny:
posta@mmp.cz
ID datové schránky:
ukzbx4z

Pardubice se rozkládají na obou březích řeky Labe u soutoku s Chrudimkou.
První dochovaná zmínka o Pardubicích je z roku 1295. Arnošt z Pardubic byl prvním pražským arcibiskupem. Závěť Arnošta z Pardubic z roku 1340 je prvním dokladem o existenci Pardubic jako poddanského městečka.
Roku 1491 Pardubice koupil Vilém z Pernštejna, v té době nejmocnější šlechtic tehdejšího Českého království. Vilém se zaměřil především na zvelebování města. Pernštejnům vděčíme i za celé historické jádro města s krásným renesančním náměstím a jeho dominantou Zelenou bránou. Pardubické staré město bylo v roce 1964 vyhlášeno městskou památkovou rezervací. V roce 1909 zde bylo postaveno městské divadlo. Pardubice se staly na počátku 20. století kolébkou letectví. Roku 1910 zde uskutečnil ing. Jan Kašpar první dálkový let z Pardubic do Prahy.
Po první světové válce dochází k dalšímu rozmachu města především v oblasti průmyslu. Vzniká podnik Explosia, dnes Synthesia a také Telegrafia, pozdější Tesla.
Pardubice jsou největší české město, ve kterém domy nemají přidělena orientační čísla, dalším takovým takovým městem je Kladno.

Příroda

Pardubický kraj se vyznačuje velkou rozmanitostí přírodních podmínek.
Najdeme zde krásnou přírodu rovinatého, ale i horského charakteru, příznivé klima s množstvím vodních toků.
Nejvyšším bodem kraje je Králický Sněžník s výškou 1 424 m.n.m., který je třetím nejvyšším místem v České republice. Nachází se zde zbytky původní vegetace s vrchovištním rašeliništěm. Celá oblast je národní přírodní rezervací. Nejnižším bodem kraje je hladina Labe u Kojic 202 m.n.m. Většinu území kraje tvoří pahorkatiny a vrchoviny, které postupně přecházející do nížin v okolí řeky Labe. V Pardubickém kraji se nachází celkem tři Chráněné krajinné oblasti (Zelené Hory, Orlické Hory a Žďárské vrchy), pět přírodních parků (Doubrava, Heřmanův Městec, Údolí Krounky a Novohradky, Bohdalov a Údolí Křetínky). Zajímavá je i přírodní památka Ptačí ostrov.
Na tomto území je chráněn především říční tok řeky Chrudimky včetně zachovalých náhonů se zbytky ložních lesů a suťové javořiny. Území je přírodní památkou od roku 1997.

Průmysl a hospodářství

Celý kraj lze označit jako kraj průmyslově zemědělský.
V kraji má významné postavení především chemický průmysl, včetně rafinérií, dále je zastoupeno všeobecné strojírenství, textilní, oděvní, kožedělný, potravinářský průmysl a výroba optických přístrojů. Pardubice jsou již po staletí známy svým proslulým perníkem.
Největším rozvojem prošel kraj po napojení Pardubic na železnici.
V kraji je poměrně chudá surovinová základna, kterou tvoří především vápence a to v oblasti Železných hor, kvalitní stavební kámen oblast Skutečska a štěrkopísky.

Zemědělství

Kraj lze označit jako průmyslově-zemědělský. V zemědělství je zaměstnáván nadprůměrný počet pracovníků. Zemědělství je soustředěno především do úrodné Polabské nížiny. Zemědělská půda zabírá 60,7% celkové rozlohy kraje. Z toho na ornou půdu připadá 44,6%. Lesy a lesní pozemky pokrývají 29,4% rozlohy kraje.

Školství a vzdělávání

V Pardubickém kraji je celkem 325 mateřských škol, 239 škol základních, 20 gymnázií, 42 středních odborných škol, 32středních odborných učilišť a 11vyšších odborných škol.
K Pardubickému kraji neodmyslitelně patří také Univerzita Pardubice se čtyřmi fakultami.

Doprava

Velkou výhodou Pardubického kraje je jeho poloha v rámci republiky. Leží na evropském železničním koridoru, který spojuje Berlín s Vídní. V současné době se buduje napojení na celoevropskou dálniční síť. Pardubické mezinárodní letiště je jedním z pěti letišť v České republice.
Krajem prochází hlavní česká železniční trať Praha - Česká Třebová – Olomouc - Ostrava a následně dále na Slovensko.
V kraji je kolem 4500 km silnic, bohužel zatím žádná dálnice ani rychlostní komunikace. Tato situace se změní po postavení rychlostní komunikace R35 jižní varianta. Podstatnou změnou v silniční dopravě Pardubického kraje bude do budoucna dokončení stavby dálnice od stávajícího úseku Praha – Poděbrady a dále na východ.
Krajem prochází 500km železničních tratí. Nejvýznamnější je součást mezinárodního koridoru E040 Paříž – Norimberk – Praha - Vídeň a zároveň E061 Berlín – Praha – Brno - Vídeň.

Kultura

V téměř každém městě Pardubického kraje naleznete nějaké muzeum nebo galerii. K nejznámějším patří Východočeské muzeum v Pardubicích, ve kterém si můžete prohlédnout mimo jiné nádhernou expozici skla. Velký význam v rámci celé Evropy má chrudimské Muzeum loutkářských kultur.
Lidovou architekturu můžete obdivovat ve skanzenu na Veselém Kopci u Hlinska. Zajímavým způsobem představuje českou historii Muzeum řemesel v Letohradě. Zcela jiné tematické zaměření má Muzeum československého opevnění. Muzeum se nachází přímo v jedné z jeho pevností – v tvrzi zvané Bouda.
Významným kulturním centrem je i Litomyšl a její městská památková rezervace (zámecký areál je zapsán do seznamu UNESCO).
Léčebné lázně napomáhající při léčbě nemocí pohybového ústrojí se nacházejí přímo v centru městečka Lázně Bohdaneč.
V Holicích jistě zaujme Památník dr. Emila Holuba - Africké muzeum.
Pardubický kraj se také proslavil chovem koní. Nachází se zde jeden z nejstarších hřebčínů na světě, a to v Kladrubech nad Labem. Historie hřebčína sahá až do první poloviny 16. století. Nachází se zde celá řada turistických jízdáren a jezdeckých klubů. Světovou tradici má nejstarší a nejtěžší dostih kontinentu Velká pardubická steeplechase, která se poprvé běžela v.r.1874.

Sport

Nejznámější je zcela jistě areál pardubického závodiště, místo konání Velké pardubické stepleechase. Milovníkům vůně benzínu se zase vybaví tradiční motocyklové závody o "Zlatou přilbu České republiky". Poprvé se jela v roce 1929. I v dalších sportovních odvětvích hraje Pardubický kraj určitě významnou roli. Extraligové hokejové družstvo se stalo líhní hokejových talentů celosvětového světového formátu. Pardubická tenisová juniorka otvírá mladým talentům brány do světa vrcholového sportu tenisu.
Návštěvníkům Pardubického kraje se nabízejí také mnohé možnosti sportovního, kulturního a společenského vyžití, a to v zimě i v létě, ve městě i na venkově. Na své si tu přijde každý, kdo se chce odreagovat a odpočinout si nebo třeba zažít něco neopakovatelného.

Zdroje

www.pardubickykraj.cz
www.mesto-pardubice.cz
www.statnisprava.cz
www.cuzk.cz
www.czso.cz
www.statnisprava.cz

© 2008-2014